Sözel Mantık Soru Çözümleri 001

İsa Güleç Sözel Mantık Soru 001

Bir atletizm turnuvası kapsamında farklı günlerde yapılan 100, 400 ve 1000 metre koşularına katılan Adnan, Burhan, Canan, Doğan, Erman ve Furkan adlı sporcularla ilgili şunlar bilinmektedir:

  • Her koşuya dörder sporcu katılmıştır.
  • Burhan 100 metre koşusuna katılmıştır.
  • Doğan yalnızca 400 metre koşusuna katılmıştır.
  • Canan ve Erman, yalnızca 100 ve 1000 metre koşularına katılmışlardır.
  • Bütün koşulara katılan yalnızca bir sporcu vardır.

1. Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Adnan, toplam üç koşuya katılmıştır.
B) Bütün koşulara katılan sporcu Furkan’dır.
C) Burhan, yalnızca bir koşuya katılmıştır.
D) Furkan, toplam iki koşuya katılmıştır.
E) Dört sporcu, ikişer koşuya katılmıştır.

2. Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A) Burhan, yalnızca 100 ve 1000 metre koşularına katılmıştır.
B) Burhan, 100 metre koşusuna katılmıştır.
C) Burhan, 400 metre koşusuna katılmıştır.
D) Furkan, yalnızca 100 ve 400 metre koşularına katılmıştır.
E) Furkan, 100 metre koşusuna katılmıştır.

3. Burhan’in yalnızca iki koşuya katıldığı biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A) Adnan, 400 metre koşusuna katılmıştır.
B) Burhan, 100 metre koşusuna katılmıştır.
C) Furkan, bütün koşulara katılmıştır.
D) Adnan, 100 metre koşusuna katılmıştır.
E) Furkan, yalnız iki koşuya katılmıştır.

4. Bütün koşulara katılan sporcunun Adnan olduğu biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A) Furkan, 100 metre koşusuna katılmıştır.
B) Burhan ve Furkan, iki koşuya birlikte katılmışlardır.
C) Furkan, 400 metre koşusuna katılmıştır.
D) Burhan, 400 metre koşusuna katılmıştır.
E) Adnan ve Furkan, iki koşuya birlikte katılmışlardır.